Menu

[Tính Năng Anh Hùng Các]

Thứ 5 ngày 11/12/2020
linebreak

Anh Hùng Các

Anh Hùng Các là một tính năng rất hấp dẫn của game, các Chúa Công sẽ giúp đỡ nhau, cùng nhau trợ chiến.

1. Có thể chọn bản thân hoặc tướng mượn của thành viên Bang kích hoạt cấp trợ chiến cao hơn


2. Cấp trợ chiến của trận doanh khác nhau, có thể tăng lực chiến của tướng trận doanh tương ứng, phẩm chất võ tướng vào trận càng cao, nhận năng lực càng mạnh 


3. Có thể điểu chỉnh tướng cho mượn tại "Lính Của Tôi"


4. Nếu hảo hữu/thành viên Bang liên tục 7 ngày không online, võ tướng mượn của hắn sẽ tự động gỡ, những cấp trợ chiến đã kích hoạt sẽ không bị vô hiệu 


5. Thuộc tính gia tăng do cấp trợ chiến cung cấp sẽ có hiệu lực trong chiến đấu, không hiện trên màn hình. 

Mong rằng những thông tin trên sẽ có ích cho Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc!

BQT AFK3Q

Trân Trọng!

 

Tin tức liên quan

linebreak