Menu

[Tính Năng Bang Hội]

Thứ 5 ngày 11/12/2020
linebreak

Tính Năng Bang Hội

Bang Hội là tính năng quan trọng không thể thiếu của game, tham gia bang hội sẽ giúp Chúa Công có rất nhiều lợi thế để tham gia tranh đoạt với quần hùng.

Tiểu muội xin gửi một số lưu ý về bang hội:

1. Có thể cùng các thành viên xây dựng Bang 
2. Người chơi thành lập Bang tự động trở thành Bang Chủ, mỗi Bang Chủ được đề cử 4 Phó Bang 


3. Bang Chủ và Phó Bang có quyền đẩy thành viên rời Bang 
4. Bang Chủ và Phó Bang có quyền mở phụ bản - Cửu Anh
5. Tối đa có thể tăng cấp Bang đến cấp 7 


6. Khi thành viên Bang vượt phụ bản - "Qủy Thần Tào Tử Hiếu" sẽ nhận hoạt bát cá nhân, hoạt bát cá nhân có thể chuyển thành EXP Bang và Lệnh Kỳ Bang


7. Bang Chủ 3 ngày không online hệ thống tự động tố cáo, tố cáo kéo dài 24 giờ, tất cả thành viên Bang được tham gia bỏ phiếu. Tố cáo kết thúc, số phiếu đồng ý nhiều hơn phản đối được coi là thành công
8. Bang chủ 5 ngày không online, Phó Bang tiêu số ít KNB để tố cáo thủ công, quy tắc tố cáo giống hệt tố cáo tự động 


9. Tố cáo thành công sẽ tự động chuyển Bang Chủ, quy tắc chuyển giao: chức vị >độ hoạt bát cá nhân> chiến lực > cấp thành viên, thành viên được chuyển giao bắt buộc trong 24 giờ có lịch sử online 

Mong rằng những thông tin trên sẽ có ích cho Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc!

BQT AFK3Q

Trân Trọng!

Tin tức liên quan

linebreak