Menu

[Tính Năng Công Thành Đoạt Đất]

Thứ 5 ngày 11/12/2020
linebreak

Công Thành Đoạt Đất

Công Thành Đoạt Đất là một tính năng đặc sắc của game giúp Chúa Công nhận được nhiều phần thưởng thông qua vượt ải, xếp hạng tuần.

Các lưu ý về tính năng Công Thành:

1. Trong Công thành đoạt đất cứ 8 server sẽ chia thành 1 khu, người chơi cùng một khu sẽ tiến hành xếp hạng


2. Công thành đoạt đất chia thành cấp độ thường và cấp độ tướng lĩnh, cấp độ thường cần một anh hùng vào trận, cấp độ tướng lĩnh cần 3 anh hùng vào trận

 


3. Hình thức đấu của cấp độ tướng lĩnh là đánh luân phiên. Người chơi mỗi lần thông quan sẽ nhận thưởng thông quan lần đầu

 


4. Theo số lượng thông quan của người chơi, 0h00 giờ mỗi ngày hệ thống sẽ gửi thưởng qua thư

 


5. Theo xếp hạng của người chơi tại bảng xếp hạng, mỗi tuần hệ thống sẽ gửi thưởng vào thư

Chúa Công hãy cố gắng đạt hạng cao để nhận quà xịn hàng tuần nhé!

BQT AFK3Q

Trân Trọng!

Tin tức liên quan

linebreak