Menu

[Phúc Lợi Lễ Bao VIP]

Thứ 5 ngày 11/12/2020
linebreak

Xin chào các Chúa Công,

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong AFK3Q, giúp các Chúa Công khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng tăng chiến lực. Khi trở thành VIP, Chúa Công sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà người khác không có.

Các cấp VIP trong AFK3Q:

Tên Cấp Cấp Vip SỐ KNB NẠPạp
Đốc Bưu V0 60
Lang Trung V1 300
Hiệu Uý V2 600
Hổ Bôn Hiệu Uý V3 1000
Thiên Tướng Quân V4 3000
Hổ Bôn Lương Tướng V5 5000
Đãng Khấu Tướng Quân V6 7000
Hộ Quân Tướng Quân V7 10000
Bình Đông Tướng Quân V8 20000
An Đông Tướng Quân V9 40000
Trấn Đông Tướng Quân V10 60000
Chinh Đông Tướng Quân V11 100000
Châu Mục V12 200000
Tiền Tướng Quân V13 300000
Trung Quân Tướng Quân V14 500000
Phiêu Kỵ Tướng Quân V15 999999

Chúc Chúa Công Bách Chiến Bách Thắng!

BQT AFK3Q

Trân Trọng!

Tin tức liên quan

linebreak