Menu

[Giới Thiệu Chuyển Đổi Tài Khoảng Sang VGP]

Thứ 5 ngày 29/01/2021
linebreak

Cách chuyển đổi tài khoản Facebook, Tài khoản chơi nhanh, hoặc Apple sang tài khoản VGP

Bước 1 : Khi login bằng Tài khoản Facebook, Tài khoản chơi nhanh, hoặc Tài khoản Apple, trên giao diện Game bạn Click vào icon VGP

Khi Click sẽ hiện bảng nội dung này

Click vào "Liên kết tài khoản"

Khi click xong, bạn chọn vào "Khởi tạo tài khoản" hoặc "Bảo vệ tài khoản"

Click xong sẽ hiện nội dung cần cập nhật cho tài khoản VGP, dưới đây là thông tin điền để liên kết sang tài khoản VGP

Bạn vui lòng điền tên Tài khoản, và Mật khẩu

Khi cập nhật thông tin xong,Click vào xác nhận sẽ hiện thông tin cơ bản về tài khoản, thế là bạn có thể dùng tài khoản VGP để truy cập vào game

thay vì dùng tài Tài khoản Facebook, Tài khoản chơi nhanh, hoặc Tài khoản Apple

Tin tức liên quan

linebreak