Menu
Prev
Next

Gia Cát Lượng

Atk
Def
HP
Phòng Ngự

Vững như bàn thạch, chỉ gây sát thương vật lý.

Danh sách Tướng