Là đại diện của dòng game Idle AFK đình đám thế giới, AFK 3Q kế thừa được đầy đủ tinh hoa của thể loại game "auto cày cấp". Kể cả khi tắt máy nghỉ ngơi, quân đội của bạn vẫn tự động chiến đấu, nhận exp, săn đồ...Thời gian quý giá hãy dành cho việc sắp xếp trận hình, điều binh khiển tướng vượt qua những trận công thành, quốc chiến đầy hứng khởi.
Thục quốc dưới tay Hán Trung Vương Lưu Bị sở hữu Ngũ Hổ Tướng lực địch vạn quân, Gia Cát - Ngọa Long bày kế chia ba thiên hạ, hàng trăm tướng tài sóng sau đè sóng trước. Đại diện cho Nhân Hòa, có thể nói Thục Hán là nơi quy tụ nhiều danh tướng nhất cõi giang sơn Tam Quốc.
Trong Tam Quốc thì Ngụy Quốc đại diện cho Thiên Thời, lấy danh nghĩa thiên tử mà hiệu lệnh tứ phương. Dưới tay Tào Tháo là hổ lang chi sư, hùng binh trăm vạn, sẵn sàng san bằng mọi thế lực để lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Người ta hay nói Đông Ngô dựa vào Địa Lợi mà xưng bá, nắm giữ một vùng đất phía đông trù phú làm hậu thuẫn, lấy thủy binh mà mưu nghiệp lớn. Nhưng ít ai biết vốn Đông Ngô cũng chẳng thiếu hổ tướng dũng mãnh như thần, mưu sĩ quỷ kế đa đoan.
Những tưởng thiên hạ chỉ chia ba, nhưng thế lực Quần Hùng lại là thế lực thần bí nhất tạo nên biến số cực lớn cho cuộc chiến Tam Quốc. Ai dám khinh thường chiến thần Lữ Phụng Tiên, thần y Hoa Đà hay thậm chí là địa tiên Tả Từ xuất thần nhập hóa?
AFK 3Q không hề giới hạn người chơi bằng mức thể lực, miễn có đủ tài điều binh, bạn có thể thử tài vượt ải chém tướng mọi lúc mọi nơi. Sự kiện 24/7, update phiên bản liên tục hàng tháng, trò chơi hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn những giây phút giải trí nhất.